Her kan du se pressekonferansen 

Det er statens forhandlingsleder Viil Søyland som vil presentere tilbudet. Statens forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff vil også være tilstede. 

Jordbruket la fram sitt krav tirsdag 27. april. Forhandlingene skal etter planen avsluttes senest 15. mai.