Spennvidden er stor; fra Veterinærforeningen (bildet), til Sagaplant, Frøavlerlaget, NHO Mat og Drikke, og Scandza Synnøve Finden.

Samlet gir innspillene et godt bilde av hva som rører seg i og rundt landbruket. De er med å danne grunnlaget for hva som prioriteres i årets krav i jordbruksforhandlingene.

– Det har vært lærerikt og nyttig å høre så mange innspill. Med slik bred og fersk kunnskap står vi i forhandlingsutvalget sterkere inn i årets jordbruksforhandlinger, sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Dette er det første året Bodhild Fjelltveit skal være med å forhandle en jordbruksavtale. I løpet av to dager har hun deltatt på 20 digitale innspillsmøter.

- Det som slår meg er det store mangfoldet av organisasjoner og virksomheter i og rundt landbruket. Det vi jobber med, angår veldig mange mennesker, og vi er mange som jobber for bedre rammevilkår for oss bønder. I løpet av innspillsrunden har jeg fått større innsikt, og definitivt en forsterka respekt for oppdraget vi har for norsk matproduksjon, sier Bodhild.

Disse har gitt sine innspill til forhandlingsutvalget.
Opplysningskontoret for frukt og grønt
Norges Bygdekvinnelag
Stiftelsen Norsk Mat
Fellekskjøpet Agris Kontraktavlerlag
Scandza / Synnøve Finden
Norges Birøkterlag
Fremtiden i våre hender
Geno
Graminor 
Sonegrense Stjørdal
Norsk Bufe
Norsvin 
Norges Skogeierforbund
Norsk Fjørfelag
Norsk Bioenergiforening
Felleskjøpet Rogaland Agder
Tyr 
Spire
Nasjonalt ressurssenter fjellandbruket
Avlalaget for sidet trønder- og nordlandsfe
Frøavlerlaget
Sabima
Norsk Sæterkultur
Rørosmeieriet
Fiskå Mølle
Gartnerforbundet 
Innovasjon Norge
Norsk Sau og Geit 
Hoff SA
NHO Mat og Drikke
Bondens Marked 
Veterinærforeningen
Orkla
Norsk Landbruksrådgivning 
KLF 
NBU 
Norske Landbrukstjenester
Jordvern Norge
Q-Meieriene / Kavli 
Økologisk Norge 
Sagaplant 
Havreforeningen
Norsk Gardsost
Ungdom mot EU
Debio
KiO
Norsk Hjorteavlsforening
Den norske alpakkaforening
Norkorn 
GMO-nettverket