I Aftenposten 10.mai blir det gjengitt påstander fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at Norges Bondelag i forhandlinger med Småbrukarlaget om jordbrukets krav, ønsket en lavere sum enn 2,1 milliarder kroner som et samlet jordbruk krever. Det enkle og korte svaret på den udokumenterte påstanden er at den er helt feil. Det endelige rammekravet fra et samlet jordbruk er på samme nivå som Norges Bondelag sitt opprinnelige krav overfor Småbrukarlaget når vi skulle enes om et felles krav til staten.

Tre saker er avgjørende for Bondelaget: Et kraftig inntektsløft for å redusere inntektsgapet, investeringspakke for nødvendige investeringer, og grep for å styrke små og mellomstore bruk. Dette ble vi enige med Småbrukarlaget om. Vi forhandlet om kravet, to organisasjoner skal bli enige. Det er et stort trøkk blant bønder i år. Småbrukarlaget hevder at jeg mener kravet er høyt. Nei, selvfølgelig ikke, kravet må til. Når jeg sa da kravet ble overlevert, at noen vil mene det er høyt, var det et retorisk poeng. Mange bønder har det økonomisk tøft. Regjeringen viser likevel liten forståelse og møtte ikke jordbruket. Et samlet jordbruk har derfor brutt jordbruksforhandlingene.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.