Koronasituasjonen gjør det svært krevende å spå kostnadsutviklingen framover. Om du ønsker det, kan du selv legge inn forutsetninger om kostnadsutvikling for å få en indikasjon på inntektsutslag hensyntatt endringer i kostnader og rente.

Klikk her for å komme til regneskjema.