Ost fra Lesja, skinke fra Tynset, korn fra Larvik og bringebær fra Lærdal stod på menyen da Bondelaget inviterte til frokost foran Stortinget onsdag.  Frokost foran nasjonalforsamlingen har blitt en årlig tradisjon i opptakten til jordbruksforhandlingene, og også i år fikk både forbipasserende og politikerne en smak av det norsk landbruk produserer. Med på kjøpet fikk de også et knippe landbrukspolitiske oppfordringer i form av appeller. 

- Akkurat nå har vi bønder rundt om i hele landet som bretter opp ermene, gyver løs på våronna og gjør en fantastisk innsats for at du skal få mat på bordet. Og den jobben står vi klar til å ta, men vi trenger rammevilkår som gjør oss til ei næring å satse på. Ei næring som de unge ser mot og ønsker seg inn i, sånn at vi kan servere like god mat også i framtida. Men da trenger vi deres støtte. Det må være lønnsomhet i å produsere den maten som forbrukeren ønsker., sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Vafler med bringebær fra Lærdal var noe av det som ble servert foran Stortinget. Foto: Ole Marius Aune Sandmo

Mangfold er sentralt

Bartnes understrekte at framtidens norske landbruk er ei mangfoldig næring. 

- I Norge har vi kun tre prosent dyrkbar mark, og den må vi bruke på riktig måte. Vi må dyrke korn der det kan dyrkes korn, frukt, bær og grønnsaker der det er mulig og resten må vi bruke til gras til dyra. Det er kun SÅNN vi kan lage menneskemat basert på grasarealet vi disponerer her i landet. Og vi må bruke hele landet, små gårder, store gårder og alt imellom. Mangfold er helt sentralt, sa han. 

Ringvirkninger utover næringa

Ordfører i Sømna, Andrine S. Oppegaard (Ap)

Med over 90 000 arbeidsplasser og 150 milliarder i omsetning er landbruket den største fastlandsnæringen i Norge. Sømna på Helgeland er en av kommunene hvor landbruket er viktig for verdiskapingen og arbeidsplassene - herfra kom ordfører Andrine Solli Oppegård (Ap) og holdt appell i hovedstaden. 

- Vi produserer melk og kjøtt til hele Norge. 115 årsverk med melkebønder ligger bak over 11 millioner liter melk og det produseres 1 million kg kjøtt. Alle disse dyra holder mange i arbeid. Hver gård holder minst to i arbeid. For ei bygd som vår innebærer det at det er liv laga for elektrikere, snekkere, dyrleger, entrepenører og ikke minst et meieri som står for mye over halvparten av den osten vi spiser til hverdags, sa hun. 

- Landbruket  holder hjulene i gang, åkrene grønne og utsikta til vår vakre kyst fri og luftig så vårt Helgelandske lys og skjærgård synes for den som kjører langs kystriksveien. 

Styremedlem i Norges Bondelag og bonde i Bergen, Bodhild Fjelltveit, ledet programmet på Eidvolls plass.