I en pressemelding kommenterer landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, inntektstallene fra Budsjettnemnda for jordbruket. 

– Tørken i fjor ga jordbruket et krevende år. Men også stagnerende, og delvis fallende, etterspørsel etter kjøtt– og melkeprodukter, og kostnadsøkning bidrar til at tallene fra Budsjettnemnda er dårligere for jordbruket enn jeg håpet på, sier hun.