Landbruksbarometeret er en spørreundersøkelse blant om lag 1000 bønder utført annethvert år av AgriAnalyse på oppdrag fra Norges Bondelag, Innovasjon Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke. Årets barometer viser at flere bønder beskriver sin økonomiske situasjon som dårlig.
 

- Tallene vekker bekymring. Over halvparten av de spurte sier at lønnsomheten på eget bruk er ganske eller veldig dårlig. Det stiller høye og tydelige krav til vi som skal forhandle om en jordbruksavtale i år, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.
 

I undersøkelsen svarer over 80 prosent av bøndene at de trives godt med yrket, men samtidig er det kun 40 prosent av respondentene som vil anbefale unge å bli bonde.
 

- Jeg kjenner meg igjen i tallene. Som melkebonde på et lite vestlandsbruk så elsker jeg jobben min, men den er krevende og jeg føler at uforutsigbarheten har økt de siste årene. Det handler både om en usikker markedssituasjon, svingende rammevilkår og ikke minst mer ustabilt vær, sier Haugen. I Landbruksbarometeret svarer peker 39 prosent på «vær og klima» som en av de største utfordringene for næringa framover. I 2015 svarte bare 18 prosent det samme.
 

Over 75 prosent av bøndene svarer at de er kritiske til videre strukturrasjonalisering mot større og færre gårdsbruk, samtidig er noen flere enn tidligere positive til regjeringas landbrukspolitikk.
 

- Siden forrige jordbruksoppgjør har vi fått en ny regjeringsplattform som legger større vekt på behovet for en aktiv landbrukspolitikk og framtida for de små og mellomstore gårdsbrukene i Norge. Det tror jeg mange har merket seg, og det skaper naturligvis forventninger.
 

- I jordbrukets krav har vi blant annet lagt vekt på inntektsmulighetene for små og mellomstore bruk i distriktene. Nå er jeg spent på hva regjeringa svarer med, avslutter Haugen.

Staten presenterer sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger den 7. mai.