Hvert år forhandler Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med Staten om rammevilkårene for landbruket. De to bondeorganisasjonene opptrer på vegne av alle norske bønder, og alle bønder får ta del i ordningene som blir avtalt.

Fredag 15. mai kl. 19.00 ble det inngått avtale mellom Norges Bondelag og staten. Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte forhandlingene fredag ettermiddag. Avtalen har ei ramme på 400 millioner kroner, som er 310 millioner mer enn regjeringas tilbud.

Torsdag 14. mai, etter seks dager med forhandlinger, la staten overraskende fram et revidert tilbud på 295 millioner kroner i budsjettramme.

Jordbrukets forhandlingsutvalg har fått frist til  15. mai kl 10.00 med å svare på tilbudet.

Fredag 8. mai varsla landbruket staten at vi ønsker å gå i forhandlinger om en jordbruksavtale. Forhandlingene starta lørdag morgen.

Tirsdag 5. mai offentliggjorde staten sitt tilbud til næringa. Ramma på tilbudet er på 90 millioner kroner.

Fredag 24. april la landbruksnæringas fram sitt krav til jordbruksavtale for 2016 for Landbruks- og matdepartementet. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes leder forhandlingene på vegne av de to organisasjonene. På bildet over er han avbilda sammen med Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell.

Næringas krav har ei ramme på 950 millioner kroner.