Hvert år forhandler Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med Staten om rammevilkårene for landbruket. De to bondeorganisasjonene opptrer på vegne av alle norske bønder.

Jordbruksforhandlingene er regulert gjennom Hovedavtalen for jordbruket. Materiell vedrørende jordbruksavtalen og forhandlingene er samlet nedenfor.

Tidslinje:

25. april 2014: Norges Bondelag leverte sammen med Bonde- og småbrukarlaget kravet fra landbruksnæringen til Landbruks- og matdepartementetet.
6. mai: Svaret fra departementet.
13. mai: Brudd i forhandlingene.
23. mai: Regjeringens tilbud vil ifølge landbruksminister Sylvi Listhaug bli forelagt Stortinget i uendret form.
27. mai: Stortingets næringskomite holder høring om tilbudet.
28. mai: Enighet mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene om endret forslag til jordbruksavtale. 
12. juni: Komiteens innstilling skal være klar.
17. juni. Debatt og vedtak på Stortinget. Stortinget tar stilling til om tilbudet er akseptabelt eller gir regjeringen føringer til en ny avtale.
1. juli - 24. august: Stortinget tar ferie.
8. oktober: Landbruksbudsjettet må være klart. Statsbudsjettet 2015 legges frem.

Kravet kan du laste ned her

Tilbudet kan du laste ned her (LMD)

Avtalen mellom KrF, Venstre, FrP og Høyre kan du lese her

Avtaleguide 2014-2015 kan du laste ned her

Norges Bondelags hovedfokus er at bøndene har en inntekt som sikrer et landbruk over hele landet, og som i størst mulig grad baserer seg på norske ressurser. Dette bidrar både til matsikkerhet, lavere smitterisiko og et levende kulturlandskap.

Regjeringsplattformen sier at regjeringen vil: «legge vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet».

Stor avstand mellom partene

Tilbudet er et kutt på 250 millioner kroner i budsjettstøtten fra året før, og en oppgang på produsentpris på 340 millioner kroner. Den totale rammen er en økning på 150 millioner kroner fra året før.

Totalt sett vil tilbudet utgjøre en inntektsvekst for bønder på 10.700 kroner per årsverk. Kravet er en inntektsvekst på 35.000 kroner.

Kravet fra næringen er på 1500 millioner kroner som dekkes med:
Målpris: 365 millioner (statens tilbud: 340 millioner)
Budsjett: 965 millioner (statens tilbud: -250 millioner)
Annet, bl.a overførte midler: 170 millioner (statens tilbud: 60 millioner)

Etter forhandlinger mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre er det foreslått å øke budsjettstøtten med 250 millioner, i forhold til regjeringens opprinnelige tilbud.

Inntektsveksten på 35.000 kroner per årsverk er helt nødvendig for å tette gapet til andre inntektsgrupper. Næringen har også lagt frem forslag om satsing på klimavennlig landbruk i tillegg til avbyråkratisering av jordbrukspolitikken. Les mer om kravet her.

Regjeringen ønsker å konsentrere produksjonen

Tilbudet innebærer også en omdirigering av midler fra de små og mellomste til de store gårdene. Dette vil medføre en konsentrering av produksjonen mot de store gårdene og følgelig dårligere utnyttelse av norske ressurser. Tilbudet er tilgjengelig her.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:
Nils T. Bjørke, leder: 90150624
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef: 97599866

Kontaktpersoner i LMD:
Kommunikasjonssjef: Ottar Løvik, 481 40 477.
Seniorrådgiver: Ståle Norang, 414 38 011.

Materiell til studie- og høringsarbeidet før jordbruksforhandlingene 2014 finnes HER

Les mer:

Avtaleguide 2013-2014

Jordbruksoppgjøret 2013

Tidligere jordbruksoppgjør