Jordbruket startet i dag konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til løsning i årets forenklede jordbruksforhandlinger. 

– Det er en spesiell situasjon landet befinner seg i, og det vil også påvirke mulige jordbruksforhandlinger i år, sier Jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes. Det er samtidig, mer enn noen gang, viktig å sikre matproduksjonen framover. Da trenger bonden rammer å forholde seg til.

Foran årets jordbruksforhandlinger foreligger ikke det samme grunnlagsmaterialet som vanlig. Budsjettnemnda for jordbruket har ikke regnet på utslagene fram i tid, det er ikke gjennomført lønnsoppgjør i andre sektorer og det er stor usikkerhet om økonomiske faktorer. Koronasituasjonen vil også påvirke den praktiske gjennomføringen av eventuelle forhandlinger.  

Det er viktig å sikre forutsigbarhet for næringa når usikkerheten er stor og omgivelsene endrer seg raskt. De forenklede forhandlingene det er konsultasjoner om, vil innebære færre tema enn vanlig.

Ba om forenklede forhandlinger

Representantskapet i Norges Bondelag vedtok 3.april målet om å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår, for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.              

Les mer om jordbruksforhandlinger her.