Forhandlingene mellom EFTA og MERCOSUR har pågått siden 2016 og er nå inne i sin 6. forhandlingsrunde. Bondelagene i Norge, Island, Lichtenstein og Sveits har sendt et felles brev til egne myndigheter hvor de advarer mot å inngå en handelsavtale om import av landbruksprodukter som EFTA-landene selv produserer.

«Bøndene i EFTA-landene vil ikke akseptere konsesjoner som slår negativt ut for produksjon og produsentpriser i nasjonale markeder. Vi frykter at en handelsavtale vil undergrave vår landbrukssektor og næringsgrunnlaget i bygdene», skriver bondeorganisasjonene i brevet.

I brevet peker de blant annet på at sterkere konkurranse med billig storfekjøtt fra Sør-Amerika vil svekke EFTA-landbrukets konkurransekraft og mulighet til å opprettholde satsing på dyrehelse og bærekraft i egen matproduksjon.

- Vi er svært bekymret over at våre regjeringer skal gi innrømmelser i disse forhandlingene som går utover vår mulighet til å produsere mat på egne ressurser. Matsikkerhet, mattrygghet og god ressursutnyttelse er viktigere enn billigst mulig mat, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget.

Gimming viser til de vesentlige forskjellene det er i standardene for mattrygghet, dyrehelse og produksjonens påvirkning på klima og miljø i EFTA og MERCOSUR. For eksempel er bruken av GMO, hormoner og forebyggende bruk av antibiotika ikke tillatt i matproduksjon i EFTA.

- Tall fra FNs matvareorganisasjon viser at en biff fra Brasil har fire ganger høyere klimaavtrykk enn en biff fra Norge. Men selv om vi slår de søramerikanske landene ned i støvlene både når det bærekraft og dyrehelse, så vil vi aldri kunne konkurrere med dem på pris, advarer Gimming.

Noen av Mercosur-landene er blant verdens største landbrukseksportører. Til sammen eksporterte landene 2016 35 ganger mer storfekjøtt enn Norges totale produksjon. Brasil er verdens største eksportør av storfe- og fjørfekjøtt. Den årlige produksjonen av storfekjøtt er 1,85 mill. tonn, mens vi i Norge produserer 80.000 tonn. De er også den fjerde største eksportøren av svin.