Næringsminister Iselin Nybø meldte for noen dager siden at forhandlingene med Storbritannia om en frihandelsavtale er i sluttfasen. Målet er å sikre næringslivet like, eller bedre konkurransevilkår, som sine konkurrenter. Bondelaget ba om et hastemøte med statsråden for å understreke at landbruket ikke er et frihandlingskort.

Enda mer bekymret

- I vårt siste møte sa Iselin Nybø at regjeringen ikke hadde noe ønske om å gjøre en kobling mellom fisk og landbruk. I dagens møte avviste derimot ikke statsråden en slik kobling i forhandlingenes sluttfase. Jeg er nå enda mer bekymret for at regjeringa gir etter for press fra Storbritannia og sjømatnæringen, og velger å gi bort arbeidsplasser og framtidig verdiskaping i landbruket over forhandlingsbordet, sier Lars Petter Bartnes.

Unødvendig med økte importkvoter

Forhandlingene om en frihandelsavtale med britene handler om å opprettholde handelen mellom Norge og Storbritannia slik den var før Storbritannia meldte seg ut av EU. Det er derfor ikke nødvendig å gi britene økte importkvoter på landbruksvarer som ost eller kjøtt.

- Det vil være urimelig om landbruket skal ofres for økt markedsadgang for fisk i forhandlinger som dreiser seg om tilpasninger i forholdet mellom Norge og Storbritannia etter at Storbritannia valgte å forlate EU, mener Bartnes. 

- Nå må næringsministeren ta ansvar for at hun forhandler på vegne av hele næringslivet, inkludert bonden og næringsmiddelindustrien i Norge. De innrømmelsene som blir gitt nå, kan ikke automatisk trekkes tilbake og vil utgjøre varige tapte markedsandeler, påpeker Lars Petter Bartnes.

Kan gi smitteeffekt for økte innrømmelser

Å gi Storbritannia økte kvoter nå, kan i neste omgang påvirke handelsforholdet til EU.

- Det vil være et spørsmål hva EU gjør om Storbritannia innrømmes økte kvoter eller redusert toll i disse forhandlingene. I verste fall kan det bety en smitteeffekt som gir ytterligere varige innrømmelser for andre land, på bekostning av eget landbruk, sier Bartnes.

- Det understreker vårt standpunkt om at landbruket ikke må brukes som et forhandlingskort i sluttfasen av forhandlingene med Storbritannia. Vi har ingen verdiskaping eller arbeidsplass å gi bort, avslutter Lars Petter Bartnes.

I møtet uttrykte næringsminister Nybø en ambisjon om å få vedtatt en handelsavtale i Stortinget før sommeren.