Norge er i innspurten av forhandlingene med Storbritannia om en handelsavtale etter at landet forlater EU. Forhandlingene er på overtid, de skulle vært ferdige 9. oktober. Norges Bondelag er sterkt bekymra for at det vil bli gitt konsesjoner til britene helt på tampen, med kort tid for beslutning, på bekostning av norske arbeidsplasser og matproduksjon.

–  Vi trenger alle grønne arbeidsplasser og den sikkerheten for norsk matforsyning landbruket bidrar med.

–  Norsk landbruk har ingenting å gi i forhandlingene med Storbritannia. Landet trenger et sterkt landbruk videre – det har koronasituasjonen vist. Vi trenger alle grønne arbeidsplasser og den sikkerheten for norsk matforsyning landbruket bidrar med, for å bygge opp igjen norsk næringsliv etter koronakrisa, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Vil ikke sette fisk og landbruk opp mot hverandre

Det er ikke kjent hvor forhandlingene står per dags dato, men vi er kjent med at det gjøres en direkte kobling mellom markedsadgang for sjømat og landbruk i forhandlingene. Vi har grunn til å tro at det tyder på at man er i en innspurt. Bondelaget har derfor bedt næringsminister Iselin Nybø om et snarlig møte, da landbruket ikke kan akseptere å være et forhandlingskort i disse forhandlingene.

– Vi reagerer skarpt på at landbruk og fisk settes opp mot hverandre i forhandlingene.

– Vi reagerer skarpt på at landbruk og fisk settes opp mot hverandre i forhandlingene. Ønsket om å komme inn på det britiske fiskemarkedet kan ikke oppfylles ved å gi innrømmelser på landbruksområdet. Vi har derfor bedt om et møte med næringsminister Iselin Nybø for å fremlegge våre synspunkter og høre status, sier Bartnes.

Norsk landbruk med sine rundt 90 000 arbeidsplasser i primærleddet og næringsmiddelindustri er en helt sentral næring for Norge. I tillegg til arbeidsplassene på gårdene og i industrien kommer vel 20 000 årsverk i engros og rundt 90 000 ansatte i dagligvarehandelen. Ringvirkninger i eksempelvis leverandørindustri, servicenæringer og turistnæring kommer på toppen av dette.

 – Mange er opptatt av norsk matsikkerhet og beredskap, og det er et økt fokus på norsk mat. Dette er absolutt ikke tida for å gi bort norske arbeidsplasser over bordet, sier Bartnes.

Dette var også tema i Dagsnytt 18 på NRK 15. oktober. Problemstillingen som ble reist var «må norske bønder tåle økt konkurranse for at norske fiskeeksportører skal få bedre kår?» Se debatten her, 35 minutter ut i sendinga.