Selv om gradestokken viste minus, hindret ikke det folk i å møte opp til markeringen utenfor Stortinget i dag. Se bildekarusellen nederst på siden.

Høringen i næringskomiteen er organisasjonenes mulighet til å gi sine innspill til Stortingsmeldinga. Meldinga er en historisk mulighet til å øke selvforsyninga og å inntekt på samme nivå som andre grupper. Bøndene ønsker særlig forbedring på tre punkter, som ble visualisert på Løvebakken: vi kuttet av tillegg i årsverkstimer og de 20 prosentene som regjeringa vil blåse opp jordbruksinntekta før sammenligning med andre grupper.

Før lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, skulle inn til høringen i næringskomiteen, ankom de i traktor til Eidsvolls plass. Der ble de tatt imot av applaus blant de oppmøtte.

 

Godt skyv i ryggen til høringen

I sitt innlegg til næringskomiteen understreket Bjørn Gimming betydningen av at inntekt på nivå med andre er en forutsetning for å øke selvforsyninga og beredskapen i Norge.

Les hele høringsinnspillet fra Norges Bondelag her

Medlemmene av næringskomiteen hadde flere spørsmål til Bondelaget etter vi hadde gitt innspill. Blant annet ble det stilt spørsmål om hvor stort inntektsgapet mellom bønder og andre grupper er.

– Nei, per nå kan vi ikke si hva gapet er konkret. Dette er fordi vi ikke har fått Budsjettnemndas utredning ennå. Det har også stor betydning på hva Stortinget til syvende og sist bestemmer seg for når det gjelder normeringsfaktor, kapitalavkastning og på timer i årsverket. Det vil ha stor betydning for hva gapet faktisk blir, sa Gimming under høringen.

Det ble også stilt spørsmål om hvorfor man ønsket meldingen behandlet så raskt.

– Det er en alvorlig situasjon i næringa nå. Det er viktig og bra at regjeringen har lagt fram meldingen. Vi har store forventninger til at dere behandler meldingen og gjør de nødvendige justeringer, sa Gimming.

– Husk at den delen av meldingen som handler om tallgrunnlag er et viktig verktøy for oss, og jeg mener derfor at tida trumfer i dette spørsmålet, sa Gimming.

Se den åpne høringen i Stortingets næringskomite torsdag 4. april her