Under årsmøtet i Norges Bondelag fortalte Bjørn Gimming om opptrappingsplanen som Norges Bondelag jobber med og har jobbet med siden i fjor sommer. Den er en del av prosjekt #inntektsløft.

- Selv om Gryttenutvalget har blitt forskjøvet til oktober i år, stopper ikke vårt arbeid med en opptrappingsplan, sier Gimming.

- Vi er utålmodige og vil ha et inntektsmål på plass før neste års jordbruksoppgjør, og det er mulig å løfte inntekt uten en ny beregningsmetode, sier Gimming.

Gimming forteller at opptrappingsplanen i snitt skal løfte hele næringa, og at den skal godkjennes av styret i desember i år.

- Det vi gjør med opptrappingsplanen vår er det viktigste arbeidet vi gjør opp mot regjeringens opptrappingsplan, forteller Gimming.

Vaktbikkjer

Gimming var innom at vi også er underlagt internasjonale avtaler som WTO, EØS og EU.

- Her skal vi være vaktbikkjer for å hindre at det kommer nye innrømmelser i framtidige forhandlinger. Dette er noe vi må passe på, fortalte Gimming.

Handler også om kostnader

Opptrappingsplanen handler også om kostnadssiden i landbruket.

- Kostnadskompensasjon for myndighetspålagte krav slik som dyrevelferd og klima, her må vi få inn gode kompenserende tiltak når vi blir pålagt nye krav, fortalte Gimming.

Det er bunnlinja som er det viktigste, og den er påvirket av både inntekter og kostnader.

- Vi må ha et kritisk blikk på alle kostnader som pålegges bonden, som for eksempel omsetningsavgift og konkurransefremmende tiltak i PUordningen, sa Gimming.