Grytten forteller blant annet om hva slags reaksjoner han har fått etter at de leverte rapporten om inntektsmåling i jordbruket, og går litt nærmere inn på hvordan utvalget har tenkt.

Tillitsvalgte i Bondelaget fikk også muligheten til å stille spørsmål direkte til utvalgslederen, noe flere benyttet seg av.

Aller først går episoden gjennom Bondelagets reaksjoner på rapporten og om veien videre, med Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Hør episoden på din foretrukne podkast-plattform: