En «samlet vurdering» er en mild form for kritikk, men er ikke et brudd på Vær Varsom Plakaten. Etter Brennpunkt-filmen «Griseindustriens hemmeligheter» vist i juni 2019, klaget Norges Bondelag inn NRK for PFU (Pressens faglige utvalg) for to forhold:

  • At NRK ikke omtaler de som står på bak filmingen som dyrevernaktivister. Dette kan påvirke hvordan publikum vurderer påstander som disse personene kommer med i filmen, om blant annet dyrevelferden i næringa generelt.
  • At det ikke er hold i generaliseringen fra de tilfellene som er vist i filmen og til at dette handler om en hel næring.

Dette fikk ikke medhold. Bondelaget klaget ikke på at filmen viser dårlig og dels lovstridig behandling av dyr. Norges Bondelag er tydelig på at alle dyr skal ha det bra, og slik behandling er ikke akseptabelt.

– Vi mener vi hadde hold for en slik konklusjon, men ser at PFU konkluderer annerledes. Samtidig er vi fornøyd med at klagen ble innstilt til behandling i PFU, det viser at det var riktig av oss å ta opp saken mot en anerkjent redaksjon som NRK Brennpunkt, sier kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen.

Det ble en prinsipiell diskusjon i PFU om personene i filmen som går undercover, og i særdeleshet regissøren, skulle vært presentert som dyrevernaktivister.

– Vi mener NRK burde vært åpne på at de som har stor innflytelse på den journalistiske prosessen i filmen, er dyrevernaktivister med klare politiske interesser på området. Det var uenighet innad i utvalget om dette. PFU peker på at NRK kunne formidlet tydeligere hvilken bakgrunn regissøren har, og at det er viktig for publikums oppfatning, sier Jakobsen. – Det mener vi NRK bør ta med seg videre.

PFU understreker at åpenhet om forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av innholdet, er sentrale å opplyse om for å verne om journalistikkens troverdighet.

Handler ikke om en hel næring

PFU mener det er tydelig at det som kommer fram i filmen av påstander relaterer seg til de 13 gårdene som er filmet med skjult kamera. Bondelaget mener at det i filmen blir forsøkt etablert en forståelse av at eksemplene i filmen er representativt for hele næringen, noe som delvis underbygges av NRK selv i øvrig dekning av filmen.

– Vi tar PFUs beslutning til etterretning, og mener da det understreker at filmen ikke kan tas til inntekt for at den viser situasjonen i svinenæringen generelt, sier Lise Boeck Jakobsen.

Filmen viser gammelt materiale

Det har skjedd mye med dyrevelferden hos gris siden de skjulte opptakene som vises i filmen startet. 97% av alle griser er nå i besetninger som er en del av dyrevelferdsprogrammet for svin, og det er omfattende fokus på rutiner og holdninger som bedrer dyrevelferden i det enkelte grisehus. Her er en oversikt over hva vi gjør i svinenæringa.