- Når svinebøndene sanerer, gjør de en jobb for folkehelsa. Da er det ikke rimelig at de risikerer konkurs på grunn av erstatningsreglene. Med de nye reglene vil vi kunne unngå urimelige konsekvenser for bonden, sier styremedlem i Norges Bondelag John-Erik Skjelnes Johansen (bildet).

I 2017 kom det nye retningslinjer som har gitt uforholdsmessig stor reduksjon i erstatningen på grunn av nedskrivingssatsene for fjøs og innredning. Endringene nå betyr at bruksverdien av fjøs og innredning skal telle mer.

Disse endringene kommer som et resultat av et påtrykk fra hele Bondelaget som også har fått mange innspill fra Norsvin, Norsk Landbruksrådgivning og Nortura og ikke minst berørte medlemmer og tillitsvalgte.

Bondelaget både lokalt og sentralt fikk tilbakemeldinger om at retningslinjene traff bonden urimelig hardt. Da tok vi grep, og har jobbet både mot myndigheter og mot politikere for å få til endringer.

Styremedlem i Norges Bondelag, John-Erik Skjelnes Johansen

- Bondelaget både lokalt og sentralt fikk tilbakemeldinger om at retningslinjene traff bonden urimelig hardt. Da tok vi grep, og har jobbet både mot myndigheter og mot politikere for å få til endringer. Vi er fornøyde med at Landbruksdepartementet nå har hørt på vårt forslag om at praksisen måtte endres, sier Skjelnes Johansen som legger til at det er viktig at medlemmene og andre gir innspill til saker Bondelaget skal forfølge.

Endringene vil ha tilbakevirkende kraft for de som har måttet sanere etter 2017.

Kostnaden tas i fjøset – ikke på sykehusene

Fra den første svinebesetningen sanerte i 2015, har Bondelaget jobbet for gode erstatnings- og kompensasjonsordninger slik at det er mulig å drive i etterkant. Den norske strategien er å slakte hele besetningen ved funn av LA-MRSA-bakterier. LA-MRSA er ikke farlig for grisen, men strategien hindrer at det bygger seg opp smittereservoarer som kan smitte til mennesker.

- Endringene betyr ikke at svinebøndene får full erstatning, men det er en vesentlig forbedring fra det eksisterende systemet. Bondelaget kommer til å følge med på anvendelsen av det nye systemet for erstatning. Belastningen på enkeltbønder må ses i forhold til at næringen bidrar til store besparelser i helsesektoren, sier John-Erik Skjelnes Johansen.  

Retningslinjen fra Landbruksdirektoratet til fylkesmannsapparatet gikk ut i går. Vi regner med at fylkesmannen tar tak i dette raskt.