Smitten ble kjent torsdag, etter at Mattilsynet ble varslet om økt dødelighet i besetningen dagen før. Mattilsynet skriver at besetningen på 7 500 høns da ble båndlagt, noe som betyr at det ikke kunne flyttes dyr inn i eller ut av besetningen. I tillegg ble det tatt ut prøver som har blitt analysert av Veterinærinstituttet. Prøvene viser at det er fugleinfluensa. Les mer hos Mattilsynet

Mattilsynet jobber nå med videre undersøkelser, og vil innføre en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Det vil bli blant annet bli innført portforbud i deler av Rogaland og innført soner med begrensninger på transport rundt der smitten er påvist. Mattilsynet melder at de så raskt som mulig vil komme tilbake til endelige tiltak, sannsynligvis i løpet av fredag.

Fugleinfluensa smitter lett mellom fjørfe, mens risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav. 

Har du fjørfe?

Norges Bondelag og Rogaland Bondelag følger smitteutbruddet og berørte tett.