Erik Joner (NIBIO) og Andreas Capjon (Bybonde)

Nytt på Nytt spøkte med at det sikkert blir deilige NOX-grønnsaker å høste her nede. Vi lo godt med Johan Golden, men dette er et spørsmål vi tar alvorlig. Derfor har vi innledet et samarbeid med NIBIO ved landbruksuniversitetet på Ås, som jobber med miljøgifter og jordkvalitet. De vil gjennomføre nødvendige analyser for oss, slik at vi får et presist svar.

NIBIO tok prøver på planter og jord i 2015, og forsikrer oss at så lenge man bruker ren tilkjørt jord (slik vi gjør) er det ikke noe problem med forurensning i jorda. «Luftforurensning handler i stor grad om partikler, og disse partiklene tas ikke opp av planter», sier Erik Joner som er Seniorforsker ved NIBIO, og som vil bistå med analysene. «I ekstreme tilfeller bør planter fra forurensete områder vaskes, særlig for bladrike vekster som salat ser vi en viss effekt på tungmetallinnholdet, som reduseres ved at man vasker salaten før man spiser den», sier Joner, og legger til at det jo er vanlig for feltdyrket salat uansett.  Hans generelle vurdering er at Sørenga virker ganske lite påvirket av luftforurensning, med frisk vind inn fra fjorden og mye buffervegetasjon omkring.

Dette er betryggende tilbakemelding fra et forskermiljø som kan sine saker. Vi nyter enda godt av å ha ren, tilkjørt jord, men det vil jo ikke fortsette; NIBIO vil derfor fortsette å gjøre analyser for oss, slik at vi vet hvorvidt det over tid bygger seg opp noe vi ikke ønsker i jorden. Dette vil vi skrive mer om når analysesvarene foreligger. Men frem til det kan vi altså betrygget knaske i oss av det jorden på Losæter byr på, og må eventuelt gå i butikken å kjøpe oss en NOX når det er det vi vil ha:)