Illustrasjonsfoto: Svein Skøyen.Det dreier seg fortsatt om de nære ting.  Skole, helse, mer oljeboring og nedbygging av jordbruket. De vanlige spørsmål i norsk politikk som også forrige regjering debatterte med liv og lyst. Det er tydelig at en aggressiv Siv Jensen med sine hviskende kommentarer til Erna på pressekonferansene allerede har tatt lederskapet i regjeringen. Det lover ikke godt for klimapolitikken. Det er meget bekymringsfullt.

Havet er viktig for Norge. Vår kommende statsminister sa i valgkampen at hun ville ha en økning i verdien fra fiskeri og havbruk fra 40 til 550 milliarder. Da burde hun lese de underliggende utredningene til Klimapanelets rapport. To nye opplysninger er det grunn til å merke seg. Man registrerer en temperaturheving helt nede i dyphavet til 2000 meter. Utbredelsen av dødt havområde øker fordi forsuringen påvirker mattilgangen til fisken. Her har Norge et særlig ansvar. Hvis den nye regjeringen vil utgjøre en forskjell må fokus vekk fra bompenger, proffboksing og 130 km i timen på motorveier og over på situasjonen i havet. Om ikke annet av egeninteresse. Et dødt, surt hav mettet på karbon blir ikke den næringsveien vi hadde håpet skulle ta over etter oljen.

Det er heller ikke særlig fornuftig å gå til angrep på et oppegående og velfungerende nasjonalt landbruk. Hvis havet slutter å ta opp karbon fra atmosfæren står vi igjen med jord og skogbruk som de store naturlige binderne av atmosfærisk karbon. Hva burde så stått i regjeringserklæringen:

Denne regjeringen er svært opptatt av de raske klimaendringene menneskeheten selv har skapt. Vi ønsker å utgjøre en forskjell fra den forrige regjeringen ved å satse på og vdereutvikle det nasjonale landbruket for å sikre en god matvareberedskap og maksimal binding av atmosfærisk karbon i jord og skog. Regjeringen vil også arbeide intenst internasjonalt for å bedre helsetilstanden i havet. Vi vil ta initiativ til å samle verdens kyststater i et eget forum som kan følge opp Klimapanelets anbefalinger. Som en kyststat med enorme havområder er vi beredt til å ta et lederansvar i dette forumet.