54% spiser ribbe på juleaften. I dag er det 2300 norske bønder som produserer svinekjøtt av topp kvalitet til det norske folk. Mange tenker nok ikke over hvor mye som ligger bak festmåltidet!

For 55 år siden stiftet norske svineprodusenter Norsk svineavlslag, det som vi i dag kjenner som Norsvin. Det var fremsynte bønder som den gang så at samarbeid om avlsarbeidet var framtida. Tre ledestjerner ble pekt ut: Bondens sjølbestemmelsesrett, framgang for de mange og vitenskapens landevinninger. De står seg fortsatt godt.

Mye har skjedd med både grisen og norsk svineproduksjon på disse åra. Grisen har gått fra å være fet til å bli mager, utvikling i tilvekst og fôrforbruk har vært enorm. Avlsarbeidet har imidlertid  også fokus på mange andre faktorer. Et eksempel: Forskning har vist at 2 % intramuskulært fett er optimalt for god smak i svinekjøttet. Norsvin er blant de beste avlsselskaper i verden når det gjelder fokuset på kjøttkvalitet. For å sikre denne viktige egenskapen vektlegges den tungt i avlsarbeidet.

Det er i fettet smaken sitter, sier Eli Gjerlaug-Enger, forsker hos Norsvin, med doktorgrad på kjøtt- og fettkvalitet i svinekjøtt.  Vi trenger en viss mengde fett, særlig når det gjelder det intramuskulære fettet, fettet som er marmorert inne i kjøttet. Andre viktige egenskaper er kjøttets surhetsgrad (pH) og vannbindingsevne; hvor godt kjøttet holder på kjøttsafta.

Hva hadde skjedd hvis?

Uten dette fokuset gjennom avlsarbeidet, hva hadde skjedd? Vi hadde hatt en gris som vokste fort og brukte lite fôr, men som ikke nødvendigvis hadde så god kjøttkvalitet hevder administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes. Andre egenskaper hadde «tatt over», slik som vi har eksempler på blant de internasjonale svinerasene. Internasjonalt har man ikke hatt så tett samarbeid mellom bønder, industri og dagligvarehandelen som i Norge, forteller Eik-Nes. Den norske modellen bidrar til økt fokus på hele verdikjeden: en gris som skal fungere i fjøset og gi saftig og smakfullt kjøtt til forbrukerne.

Her på gården min i Løten produserer vi Edelgris for Nortura. Våre purker som er krysninger av Norsk Landsvin og Yorkshire, insemineres med sæd fra Durocråner. En fantastisk avlsutvikling på Duroc gjør det nå mulig å bruke ren Duroc som farrase. Derfor lanserte Nortura Nygris nå i høst. Resultatet er en livligere gris i fjøset, og et enda saftigere og mer marmorert svinekjøtt. Kjøper du Gilderibbe, er det stor sjanse for at den er bedre enn noen gang før!

Produseres såkorn

Her på gården produserer vi også såkorn for Felleskjøpet. Såkornet blir faktisk levert fra gården i disse dager. Vår avling på 200 tonn bør neste år resultere i minst 4000 tonn bygg på de gårdene det blir sådd. Norsk bygg er den viktigste bestanden i svinefôret. Faktisk kan norsk korn utgjøre 80 % av innholdet i kraftfôret til grisen. Resten er i hovedsak proteinvarer som vi av klimatiske årsaker har liten mulighet til å dyrke. Litt forenklet går det med 4 kg kraftfôr for å produsere 1 kg svinekjøtt. Vårt såkorn kan derfor generere 1200 tonn svinekjøtt om 1 til 2 år.

Avlen som er utført på grisen, utvikling av stadig bedre svinefôr og utviklingsorienterte norske svineprodusenter har resultert i en enorm utvikling og effektivisering. Forbrukerne får et smakfullt svinekjøtt som stort sett er fôret fram på norsk korn. Det har ikke blitt til ved tilfeldigheter!

God Jul!