..med epler til den nye landbruksministeren, foto: Harald Velsand.Vi har fått en statsråd fra FrP. Vi har fått en regjeringsplattform med tiltak som ikke henger sammen med målsettingene i samme plattform.

Det som blir avgjørende er at ny minister ønsker å lære. Ønsker å sette seg inn i en næring som omfatter 45 000 bevisste bønder som legger mye arbeid, tid og krefter i å produsere kvalitetsmat til deg og meg. Konsekvenser av endringer må være kjente før tiltak settes ut i livet. Det er langt fra skrivebordslandbruket til den praktiske virkeligheten.

Epler symboliserer kunnskap. Og det røde eplet er godt kjent for FrP.

Vi har derfor gitt bort epler som gave i dag. Mange epler. Faktisk en hel kasse.