Bonden er grei å ha, men han skal ikke koste noe

Publisert 
av ,

Det er gildt med hederlig omtale av egen yrkesgruppe. Jeg finner det likevel betimelig å minne om at storsamfunnet ikke må ta bonden som en selvfølge.

Slå ring om bonden. Han kan bli god å ha også i framtida, illustrasjonsfoto: Øistein Moi.Mens vi nærmest snør inne på sør- og vestlandet, og Trøndelag har vært- og er hjemsøkt av store branner er det en fellesnevner; Uten bonden hadde situasjonen vært enda verre. Hvordan hadde veinettet, ikke minst lokalveinettet og privatveiene sett ut her sør uten et utall bønder med traktor.

I Lærdal berømmet Erna Solberg de lokale redningsmannskaper, bønder og andre frivillige.

I de store branner i Trøndelag nevnes stadig bøndenes innsats enten det er med motorsag eller med traktor og «frauvogner» som lager branngater for å temme flammene.

Det er gildt med hederlig omtale av egen yrkesgruppe. Jeg finner det likevel betimelig å minne om at storsamfunnet ikke må ta bonden som en selvfølge. Bonden trenger inntekt og forutsigelige rammebetingelser . Regjeringsrepresentanters fremstilling av landbruket som ei næring som er utgått på dato sårer og skaper alt annet enn framtidstro. Ei Regjering som sier den legger et generasjonsperspektiv på alt den gjør synes å ha glemt landbruket. I tillegg til usikre framtidsutsikter i form av rammebetingelser, påføres landbruket ekstra skatter og avgifter. Det siste pareres med at folk flest vil ha fordel av disse endringer eller ikke merke dem i det hele.

Slå ring om bonden. Han kan bli god å ha også i framtida.

1 Kommentarer

  • Johs. Haukvik

    Enig med deg :)
    Kanskje det er å tide at vi som forbrukere slutter å løpe matkjedenes ærend som nyttige idioter? "Kjøp 3 betal for 2" (og så kaster vi det vi ikke orket å spise - det var jo så billig..)
    Det er viktigere at vi spiser helsemessig riktig mat enn at den er billig!! Og det har vi faktisk råd til.
    Da får bonden etter hvert også en riktigere pris for sine produkter, og større del av verdiskapingen.

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere