Advent er mer eller mindre synonymt med ventetid. Og i år har vi virkelig venta! Noen høytidsstemt og med hemningsløs forventning, andre mer avmålte, gjerne med frykt for konsekvenser for egen lommebok og familiens framtidige økonomi. Men førjulstida går nå likevel sin gang, og plutselig kommer dagen vi hadde venta på, med nisser og lys og… Framleggelse av «Melding til Stortinget nr. 11: Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon».

Med sine 162 byråkratskrevne sider ble den brått et tungt alternativ til Stomperud og Tusser og Troll, men spenningsmomentene skal ikke undervurderes. Og mens landet pyntes i rødt, skal landbruket dresses opp i blått.

Lister seg rundt på gummisåler

Joda, visst kunne det ha vært verre. Det var også min første reaksjon. Jordbruksavtalen får bestå, det legges ikke opp til rasering av importvernet og det foreslås ikke full avvikling av markedsordningene. Meldinga skal helt tydelig framstå som spiselig for stortingsflertallet. Der Sylvi Listhaug trampa i gulvet så godt hun kunne, lister en jovial Jon Georg Dale seg rundt på gummisåler. Men det tukles og fikles og slås inn kiler på så mange punkter at resultatene likevel kan bli alvorlige for det landbruket vi kjenner.

Tittelen «Endring og utvikling» kunne like godt ha vært «Endring og avvikling».

Landbruket skal nå reddes med å fjerne flest mulig av ordningene som det i dag er fundamentert på, og som gjør at vi fortsatt har landbruk over hele Norge.

På pressekonferansen der meldinga ble lagt fram fikk vi se regjeringas landbrukspolitiske skryteliste. Den toppes av 40 såkalte forenklinger, og vi fikk klar beskjed om at det vil bli et stort forenklingsfokus i de kommende jordbruksoppgjørene.

Jon Georg Dale på tresking i høst. Men hva er planen hans for landbruket?

Forenkle bort forhandlingene?

Frps drøm om å forenkle bort hele forhandlingene ble det ikke snakket høyt om, men ellers er det mange små og store grep som foreslås. Som for eksempel å legge tilskuddet for ferie- og fritidsavløsning inn i andre tilskudd. I landbruksmeldinga heter det at dette kun vil gi begrenset omfordeling og at det ikke vil bidra til store reduksjoner i avløseretterspørselen.

Vi som har støvlene på frykter at de som virkelig trenger fritid ikke vil ta seg råd til det, med alt det kan medføre.

Man skal være forsiktig med å sammenligne selvstendige næringsdrivende med arbeidstakere, men å fjerne feriepengene og legge dem på timelønna ville fått noen uheldige konsekvenser. Avløsertilskuddet er heller ikke bondens feriepenger, men skal sørge for en viss mulighet til ferie og fridager. Eventuell moro må betales av egen lomme.

Et enklere liv uten tak på arealtilskudd?

Det skrytes også av hvor mye enklere livet har blitt etter at taket for arealtilskudd ble fjernet. «Det er viktig at tilskuddssystemet ikke igjen forvanskes gjennom gjeninnføring av tak og strukturdifferensierte satser i arealtilskuddene», heter det i meldinga. Da får man visst heller leve med de til dels enorme omfordelingene som omleggingen skapte.

Urbanisert geit og frittgående epler

Landbruksdepartementet hevder også at utviklingen mot færre og større bruk, samt større muligheter for maskinsamarbeid og entreprenørtjenester, har følgende konsekvens: «Strukturkostnadene knyttet til arealbruken er derfor ikke lenger direkte koplet til foretakenes eget areal, og mekaniseringen på det enkelte bruk. En differensiering av arealtilskudd koplet til det areal foretakene søker om tilskudd for, vil være lite målrettet, da det i begrenset grad vil kompensere for faktiske skalaulemper.»

Forutsetningene for konklusjonen må da være at den som er liten bare er liten på trass og har akkurat like flotte og flate jorder som den store, bare litt færre av dem.

Markedsreguleringen slipper definitivt ikke unna forenklinger. Epler og poteter skal bli aldeles frittgående, egg og korn nesten, og til og med geitemelk mister markedsbalansering og mottaksplikt. Geitemelk! Som om melkeproduksjon på geit skulle være en urbanisert øvelse i umiddelbar nærhet til meieri og marked.

Fra blått til blues

Ingen lyspunkter? Joda, at meldinga ikke går ennå lengre, at den trenger støtte fra flere partier som neppe svelger den hel, og at det vanker mange honnørord om trygg mat, god dyrevelferd, bærekraftig landbruk og livskraftige distrikter over hele landet. Problemet er bare at det tas som en selvfølge at landbruket skal holde samme standard, mens store deler av den landbruks- og distriktspolitiske verktøykassa skal forenkles bort.

Da er det ikke langt fra blått til blues.