En ny Nesoddbåt, Prinsen, ble fylt opp med biogass fra Oslo Ege sitt matavfallsanlegg på Romerike. En ny æra for norsk biogass fra matavfall, husdyrgjødsel, avløpsslam og annen biomasse har begynt. 

Biogassferje til Nesodden

120 deltakere var med på turen. Utstillere av teknologi innen samferdsel og landbruk stilte opp med en rekke nye spennende og innovative løsninger. Minorga hadde med seg prøver på biogjødsel i pellets format. Politikere fra regjering og byrådet i Oslo var på plass med foredrag og debattinnlegg. Program Biogass20 ble også presentert. Dette er en plan for utvikling av en omfattende biogassnæring basert på ulike avfallsfraksjoner og gjødsel. Målet for næringen er å utvikle energi fra biogass tilsvarende 1 TWh i 2020 og 5 TWh i 2030. Ambisiøst, men innen rekkevidde. 

Biopellets fra Minorga

På plassen foran fergen stod det linet opp biogassbuss, lastebiler på biogass og mindre varebiler/personbiler. Teknologien er moden og for bønder med tilgang på husdyrgjødsel. Reaktorteknologien er på plass, samarbeidsavtaler med matavfallsanlegg er utviklet, og tilskudd til investeringer gis fra Innovasjon Norge. Det gis tilskudd for alle som får gjødsel gjennom en biogassreaktor, på 60 kr pr. tonn.

Biogassreaktor fra ANTEC

Biogass fra kua kan brukes til strøm og varmeproduksjon, til drivstoff og i det siste er det satt i gang forskning for å utnytte biogass også til protein. Får man til det vil husdyrbruk over hele landet bli viktige deltakere i den nye sirkulære bioøkonomien, og det vil være et viktig klimabidrag fra landbruket.

Vi på Næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, har lenge arbeidet med teknologi og politikk knyttet til en fremtidsrettet biogassproduksjon. Det har tatt tid, men mye er i ferd med å falle på plass. Vi håper at flere av våre medlemmer etter hvert vil benytte muligheten til å levere produksjon av en spennende gass med stort anvendelsesområde. 

Traktor på biogass