Jens Peder Nilsen fra Foreningen arbeidshesten stilte med hester og håndlag, og mange av oss fikk prøve seg bak skjæret; elvene fra Natur VGS kjempet om plassen bak plogen med byråd for byutvikling Hanna Marcussen.

Hestene får en peptalk av byråd Hanna Marcussen.

Hestene klarte å ploge opp de små arealene vi har mellom containere og luftetårn, og fulgte buen rundt bikuba med innøvd presisjon; et lite smatt og drag i tømmene fra Jens Peder, og hestene satte musklene i seletøyet og gjorde jobben. Fantastisk fin følelse å kjenne kraften fra de to rolige dyra som dro plogen gjennom gras og kornstubb.

I dag hadde vi jo Barcode som bakgrunnsteppe, med hestene foran- et deilig eksempel på kontrastene vi dyrker på Losæter. Ordet Bybonde bærer jo i seg det mange vil oppleve som en motsetning, by/bonde, men som vi vil jobbe for å få inn i både ordbøker og folks bevissthet, og at byen og bonden i kontrast mot hverandre i samme landskap vil gjøre hverandre vakrere.

Hestene klare til å ploge på Losæter

Vi håper også å vise frem gammel norsk kulturtradisjon, både i metoder vi benytter på bruket her, og gjennom de vekstene som vi etter hvert vil dyrke her. Blant frøene vi har bestilt fra Solhatt venter for eksempel erter av sorten Tidlig grønn sabel, som er godkjent som plantearven- sort av Norsk genressurssenter, og er kjent fra tidlig 1900-tall. Jeg vet at det har vært dyrket mat her på Loenga før i tiden, og jeg regner nesten med at jorda ble jobbet opp med hest. Hvis noen lesere klarer å hoste opp svarthvitt bilder eller historier om bruk av hest på jorda her, ville jeg være svært takknemlig for et lite pip. 

Andreas styrer plogen.