Nyheter

EU ryddar opp i daglegvarebransjen

Eit samla EU har konkludert med at det er «noko gale» i verdikjeda for mat. Kvifor gjer ikkje Noreg det same?

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere