Tør du å spørre?

  • Tips en venn om denne siden

Ordtaket ”sammen er vi sterke” er helt riktig i bondelagssammenheng. At Norges Bondelag har nesten 62.000 medlemmer, betyr noe når vi henvender oss til samfunnet.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Jo flere medlemmer, jo mer vekt blir det lagt på hva Norges Bondelag sier og mener.

Mange politikere blir overrasket når vi forteller om medlemstallet vårt. De har fått med seg at det ikke er på langt nær 62.000 bønder i Norge – og de lar seg imponere av at det har så mange som støtter opp om bondelagsarbeidet.

Bare om lag halvparten av medlemmene våre er aktive matprodusenter, resten er personer som sympatiserer med Norges Bondelags vide formålsparagraf. Formålet til Norges Bondelag er å ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, og et slikt formål er det mange som kan støtte opp om!

Det svenske bondelaget LRF har 170.000 medlemmer. Hvordan kan det ha seg at så mange flere svensker enn nordmenn ønsker å støtte opp om sitt landbruk? Svenskene har gjort en svært god jobb med å samle alle som er opptatte av livet på landsbygda og svensk matproduksjon. Vi har virkelig noe å lære av det svenske bondelaget!

Bondelagets verveprosjekt har vi kalt ”Tørre å spørre”. Tør du å spørre? Spør du naboer, venner, familie og bekjente om de vil bli medlemmer i Norges Bondelag? Spør du de unge, nyetablerte som nettopp har overtatt en landbrukseiendom? Spør du veterinæren, elektrikeren som har mange landbrukskunder, naboene som går tur i skogen din eller dine utflytta søsken om de vil være medlemmer i bondelaget? Eller synes du det er ubehagelig å spørre? Du kan ikke oppleve noe verre enn å få et nei!

Bondelagets gjennomslagskraft er avhengige av at vi er mange. Overfor den nye blåblå regjeringa vil tyngden et høyt medlemstall gir oss, telle mye. I vanskelige tider er det også viktig å stå sammen, og støtte seg på hverandre.

Tenk igjennom om det er noen du kan spørre om å bli medlem i bondelaget – og så gjør du det!

Lykke til!

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Namdalseid Bondelag. Anette Liseter i midten

Jeg vil ikke bli den siste bonden i bygda

Ingen vil bli den siste bonden i bygda. Derfor må vi som bønder ta vare på hverandre, det kollegiale fellesskapet og landbrukspolitikken som gir rom for både de små og de store, skriver Anette Liseter i dette innlegget.

Ammeku

Et privilegium, men ingen hobby

Kalvinger på julaften, våronn i konfirmasjonstiden, og innhøsting hele høstjakta. Vi er der for deg og det er ingen plass vi heller vil være, men ikke gratis, skriver Johan Martin Tovslid om livet som bonde.

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere