Tips til den nye landbruksministeren

  • Tips en venn om denne siden

. På spørsmål om hvorfor det går så bra med den finske skolen svarer man i Finland at « vi förandrar inte så mycket». Noe å ta med seg for ny landbruksminister...

.. det er grunn til å undre seg over hvor lang tid det tar å bygge opp igjen et nedkjørt landbruk, illustrasjonsfoto; Mats Olsen.En ny regjering er på plass. Valg har vært holdt. Regjeringen Stoltenberg har vært hos Kongen og levert sin avskjedssøknad og regjeringen Solberg overtar. Alt har skjedd i fred og fordragelighet noe det er grunn til å glede seg over.. En verdi i seg selv som betyr langt mer enn pengeverdien i oljefondet og kjøpsverdien av forbruksvarer vi eller er så opptatt av i dette utrolig rike velferdssamfunnet.

 

Nye statsråder er blitt utnevnt. Nye navn med andre politiske føringer, litt annen ideologi og med masse energi som skal utløse nye reformer.

Landbruket i Norge vil fremover stå i en særstilling innen matproduksjon, fornybar energi, reiseliv, og mange andre næringer. Vi er en katalysator for den delen av næringslivet som lever i skyggen av oljen. Mange på blå side i norsk politikk har i valgkampen tatt til orde for at vi må satse på noe annet enn oljen. Vel landbruket er en næringsklynge med store tunge næringsmiddelbedrifter og aktive bønder over hele landet.   Med et rammeverk som sikrer samfunnet god kontroll over maten vi putter i munnen. Som gir stor grad av forutsigbarhet for inntekt for jordbrukere i et høykostland hvor man må konkurrere mot lønninger i oljesektoren, en vanskelig topografi, og vrient klima. En offensiv satsing på oss vil være en viktig forutsetning for å bringe landet tilbake til næringsmessig edruelighet nå som oljen er på vei inn i solnedgangen.   

 

Når det gjelder klima står landbruket i en særstilling. Som jord og skogbrukere med masse kompetanse kan vi øke bindingen av atmosfærisk karbon i jord og skog. Dette blir svært viktig fremover. Med et kritisk og stigende karbonnivå i atmosfæren må alt tenkelig gjøres hvis vi skal unngå å havne i eksistensielt trøbbel i en ikke altfor fjern fremtid. Vi skal være glad for at vi har klart å bevare så mye av landbruket. Mange av oss ser med gru på hva som skjedde i Sovjetunionen hvor jordbruket ble lagt brakk, og det er grunn til å undre seg over hvor lang tid det tar å bygge opp igjen et nedkjørt landbruk. Selv etter 20 år sliter det russiske jordbruket med å kvitte seg med det kommunistiske åket.

 

For en odelsjente fra Sunnmøre må det være eventyrlig å bli landbruksminister. Å kunne få videreutvikle en næring som hele samfunnet er avhengig av og som bare blir viktigere og viktigere. I det partiet hun tilhører brukes ordet fremskritt. Sammen med det å ha den næringsmessige ballasten fra den innovative Sunnmørsregionen forplikter det å utvikle et godt samarbeid med næringen og utvikle den til beste for folk og fe.

1 Kommentarer

  • Per-Asbjørn Andvik

    Når vi gjennom tider har omstilt og gått aktivt inn for å endre bransjer, har det alltid blitt stimulert med økte ressurser og mer midler og politikk, ikke kutt og mindre midler og dårligere politikk!!

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Namdalseid Bondelag. Anette Liseter i midten

Jeg vil ikke bli den siste bonden i bygda

Ingen vil bli den siste bonden i bygda. Derfor må vi som bønder ta vare på hverandre, det kollegiale fellesskapet og landbrukspolitikken som gir rom for både de små og de store, skriver Anette Liseter i dette innlegget.

Ammeku

Et privilegium, men ingen hobby

Kalvinger på julaften, våronn i konfirmasjonstiden, og innhøsting hele høstjakta. Vi er der for deg og det er ingen plass vi heller vil være, men ikke gratis, skriver Johan Martin Tovslid om livet som bonde.

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere