Øko-NOX?

  • Tips en venn om denne siden

Det er mange som spør oss om vi ikke vil få grønnsaker fulle av gift, her vi ligger mellom motorveiene på Sørenga?

Erik Joner (NIBIO) og Andreas Capjon (Bybonde)

Nytt på Nytt spøkte med at det sikkert blir deilige NOX-grønnsaker å høste her nede. Vi lo godt med Johan Golden, men dette er et spørsmål vi tar alvorlig. Derfor har vi innledet et samarbeid med NIBIO ved landbruksuniversitetet på Ås, som jobber med miljøgifter og jordkvalitet. De vil gjennomføre nødvendige analyser for oss, slik at vi får et presist svar.

NIBIO tok prøver på planter og jord i 2015, og forsikrer oss at så lenge man bruker ren tilkjørt jord (slik vi gjør) er det ikke noe problem med forurensning i jorda. «Luftforurensning handler i stor grad om partikler, og disse partiklene tas ikke opp av planter», sier Erik Joner som er Seniorforsker ved NIBIO, og som vil bistå med analysene. «I ekstreme tilfeller bør planter fra forurensete områder vaskes, særlig for bladrike vekster som salat ser vi en viss effekt på tungmetallinnholdet, som reduseres ved at man vasker salaten før man spiser den», sier Joner, og legger til at det jo er vanlig for feltdyrket salat uansett.  Hans generelle vurdering er at Sørenga virker ganske lite påvirket av luftforurensning, med frisk vind inn fra fjorden og mye buffervegetasjon omkring.

Dette er betryggende tilbakemelding fra et forskermiljø som kan sine saker. Vi nyter enda godt av å ha ren, tilkjørt jord, men det vil jo ikke fortsette; NIBIO vil derfor fortsette å gjøre analyser for oss, slik at vi vet hvorvidt det over tid bygger seg opp noe vi ikke ønsker i jorden. Dette vil vi skrive mer om når analysesvarene foreligger. Men frem til det kan vi altså betrygget knaske i oss av det jorden på Losæter byr på, og må eventuelt gå i butikken å kjøpe oss en NOX når det er det vi vil ha:)

Namdalseid Bondelag. Anette Liseter i midten

Jeg vil ikke bli den siste bonden i bygda

Ingen vil bli den siste bonden i bygda. Derfor må vi som bønder ta vare på hverandre, det kollegiale fellesskapet og landbrukspolitikken som gir rom for både de små og de store, skriver Anette Liseter i dette innlegget.

Ammeku

Et privilegium, men ingen hobby

Kalvinger på julaften, våronn i konfirmasjonstiden, og innhøsting hele høstjakta. Vi er der for deg og det er ingen plass vi heller vil være, men ikke gratis, skriver Johan Martin Tovslid om livet som bonde.

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere