Øko-NOX?

  • Tips en venn om denne siden

Det er mange som spør oss om vi ikke vil få grønnsaker fulle av gift, her vi ligger mellom motorveiene på Sørenga?

Erik Joner (NIBIO) og Andreas Capjon (Bybonde)

Nytt på Nytt spøkte med at det sikkert blir deilige NOX-grønnsaker å høste her nede. Vi lo godt med Johan Golden, men dette er et spørsmål vi tar alvorlig. Derfor har vi innledet et samarbeid med NIBIO ved landbruksuniversitetet på Ås, som jobber med miljøgifter og jordkvalitet. De vil gjennomføre nødvendige analyser for oss, slik at vi får et presist svar.

NIBIO tok prøver på planter og jord i 2015, og forsikrer oss at så lenge man bruker ren tilkjørt jord (slik vi gjør) er det ikke noe problem med forurensning i jorda. «Luftforurensning handler i stor grad om partikler, og disse partiklene tas ikke opp av planter», sier Erik Joner som er Seniorforsker ved NIBIO, og som vil bistå med analysene. «I ekstreme tilfeller bør planter fra forurensete områder vaskes, særlig for bladrike vekster som salat ser vi en viss effekt på tungmetallinnholdet, som reduseres ved at man vasker salaten før man spiser den», sier Joner, og legger til at det jo er vanlig for feltdyrket salat uansett.  Hans generelle vurdering er at Sørenga virker ganske lite påvirket av luftforurensning, med frisk vind inn fra fjorden og mye buffervegetasjon omkring.

Dette er betryggende tilbakemelding fra et forskermiljø som kan sine saker. Vi nyter enda godt av å ha ren, tilkjørt jord, men det vil jo ikke fortsette; NIBIO vil derfor fortsette å gjøre analyser for oss, slik at vi vet hvorvidt det over tid bygger seg opp noe vi ikke ønsker i jorden. Dette vil vi skrive mer om når analysesvarene foreligger. Men frem til det kan vi altså betrygget knaske i oss av det jorden på Losæter byr på, og må eventuelt gå i butikken å kjøpe oss en NOX når det er det vi vil ha:)

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Erna Solberg på gårsbesøk

Ernas landbruk

Statsministeren har rett i én ting: Jevnt over går det rimelig godt i norsk landbruk. Men det er ikke bare på grunn av regjeringen, det er vel så mye på tross av regjeringen, skriver Tor Erik Leland.

Jon Georg Dale på Bondetinget

Blues for norsk landbruk

Endring og utvikling, eller endring og avvikling? Det er spørsmålet, ifølge Tor Erik Leland.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere