Når skal norske politikere komme på riktig banehalvdel?

  • Tips en venn om denne siden

Ingen ting av det som nylig er blitt offentliggjort av FN sitt Klimapanel har gjort inntrykk eller blitt drøftet i de lange sonderings og regjeringsforhandlingene.

Illustrasjonsfoto: Svein Skøyen.Det dreier seg fortsatt om de nære ting.  Skole, helse, mer oljeboring og nedbygging av jordbruket. De vanlige spørsmål i norsk politikk som også forrige regjering debatterte med liv og lyst. Det er tydelig at en aggressiv Siv Jensen med sine hviskende kommentarer til Erna på pressekonferansene allerede har tatt lederskapet i regjeringen. Det lover ikke godt for klimapolitikken. Det er meget bekymringsfullt.

Havet er viktig for Norge. Vår kommende statsminister sa i valgkampen at hun ville ha en økning i verdien fra fiskeri og havbruk fra 40 til 550 milliarder. Da burde hun lese de underliggende utredningene til Klimapanelets rapport. To nye opplysninger er det grunn til å merke seg. Man registrerer en temperaturheving helt nede i dyphavet til 2000 meter. Utbredelsen av dødt havområde øker fordi forsuringen påvirker mattilgangen til fisken. Her har Norge et særlig ansvar. Hvis den nye regjeringen vil utgjøre en forskjell må fokus vekk fra bompenger, proffboksing og 130 km i timen på motorveier og over på situasjonen i havet. Om ikke annet av egeninteresse. Et dødt, surt hav mettet på karbon blir ikke den næringsveien vi hadde håpet skulle ta over etter oljen.

Det er heller ikke særlig fornuftig å gå til angrep på et oppegående og velfungerende nasjonalt landbruk. Hvis havet slutter å ta opp karbon fra atmosfæren står vi igjen med jord og skogbruk som de store naturlige binderne av atmosfærisk karbon. Hva burde så stått i regjeringserklæringen:

Denne regjeringen er svært opptatt av de raske klimaendringene menneskeheten selv har skapt. Vi ønsker å utgjøre en forskjell fra den forrige regjeringen ved å satse på og vdereutvikle det nasjonale landbruket for å sikre en god matvareberedskap og maksimal binding av atmosfærisk karbon i jord og skog. Regjeringen vil også arbeide intenst internasjonalt for å bedre helsetilstanden i havet. Vi vil ta initiativ til å samle verdens kyststater i et eget forum som kan følge opp Klimapanelets anbefalinger. Som en kyststat med enorme havområder er vi beredt til å ta et lederansvar i dette forumet.

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Erna Solberg på gårsbesøk

Ernas landbruk

Statsministeren har rett i én ting: Jevnt over går det rimelig godt i norsk landbruk. Men det er ikke bare på grunn av regjeringen, det er vel så mye på tross av regjeringen, skriver Tor Erik Leland.

Jon Georg Dale på Bondetinget

Blues for norsk landbruk

Endring og utvikling, eller endring og avvikling? Det er spørsmålet, ifølge Tor Erik Leland.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere