Ikkje store nok for regjeringa?

  • Tips en venn om denne siden

Steffen Fjellestad i fjøset
Steffen Fjellestad (18) er frå Mo i Sogn og Fjordane og ynskjar seg ei framtid i landbruket.

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eg er 18 år og går på Mo og Øyrane vgs. Eg drøymer om å bli bonde og ta over heimgarden min. Å produsere mat er nemleg noko av det finaste ein kan gjere. Ikkje berre produserer ein ei livsnødvendig vare som alle treng, i Noreg er også landbruket den største sysselsettaren i distrikta. 

I Sogn og Fjordane skapar matproduksjon arbeid for mange. Ikkje berre bonden, men dei tilsette på slakteri, meieri og syltetøyfabrikken for å nemne nokon. Eg er derfor langt frå åleine om å ynskje meg ei framtid i næringa, for medan eg vil bli bonde er det andre som drøymer om å bli veterinær eller meierisjef. Eg syns det er skremmande at regjeringa stadig gjer nye grep for å lønne dei store på kostnad av dei små. Dei siste åra har dei små melkebruka tent 100.000 kr mindre per årsverk enn dei store. I Sogn og Fjordane er det få gardar som har moglegheit til å utvide drifta, sidan naturen ikkje gjev grunnlag for stordrift. 

I Sogn og Fjordane er det få gardar som har moglegheit til å utvide drifta, sidan naturen ikkje gjev grunnlag for stordrift. 

Jord er grunnlaget for all matproduksjon, og berre 3 prosent av det samla landarealet i Noreg kan brukast til å produsere mat. Skal vi auke norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten må vi ta i bruk all jorda vi har, også den som ligg inni tronge vestlandsfjordar.

Over fleire år har ikkje vestlandsbonden fått vere med på inntektsveksten som resten av jordbruket har hatt. Fortset dette vil det vere vanskeleg for unge som meg å ta del i næringa. Jordbruket har i år kravd eit ekstra inntektsløft for vestlandsbonden i årets oppgjer. Dette er eit sårt trengt løft som vil kome næringslivet i ein heil landsdel til gode. 

I årets jordbruksoppgjer håpar eg at regjeringa vel å sjå på meg, ein komande vestlandsbonde, som ein kar med framtida framfor seg i landbruket. 

 

Namdalseid Bondelag. Anette Liseter i midten

Jeg vil ikke bli den siste bonden i bygda

Ingen vil bli den siste bonden i bygda. Derfor må vi som bønder ta vare på hverandre, det kollegiale fellesskapet og landbrukspolitikken som gir rom for både de små og de store, skriver Anette Liseter i dette innlegget.

Ammeku

Et privilegium, men ingen hobby

Kalvinger på julaften, våronn i konfirmasjonstiden, og innhøsting hele høstjakta. Vi er der for deg og det er ingen plass vi heller vil være, men ikke gratis, skriver Johan Martin Tovslid om livet som bonde.

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Erna Solberg på gårsbesøk

Ernas landbruk

Statsministeren har rett i én ting: Jevnt over går det rimelig godt i norsk landbruk. Men det er ikke bare på grunn av regjeringen, det er vel så mye på tross av regjeringen, skriver Tor Erik Leland.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere