Gevinstsikring

  • Tips en venn om denne siden

Oljefondet renner over av penger. Oljefondets sjef sier at fondet legger vekt på å bli en viktig spiller i de lokale kapitalmarkedene. Men spiller han i feil spill?

En massiv gjenoppretting av de europeiske (boreale) skogene, med stort innslag av granskog vil ta vekk mye av det overskytende atmosfæriske karbonet og virke positivt i en ny klimavirkelighet..I Dagens Næringsliv den 26/10 blir Yngve Slyngstad intervjuet om tilstanden i oljefondet etter siste kvartal. Fondet renner over av penger. 228 milliarder ble tilført fondet de siste tre måneder. Investeringen i aksjer har nådd sitt maksimale etter å ha nådd en andel på 63,5 %. Nå puttes pengene inn i rentebærende papirer og eiendom i USA. Det investeres i New York, Boston og Washington DC.  Oljefondets sjef utaler at fondet legger stor vekt på at man blir en viktig spiller i de lokale kapitalmarkedene man går inn i. Men spiller han i feil spill?

Formålet med fondsoppbyggingen har vært tredelt. Det ene formålet har vært å få sluset store mengder kapital vekk fra norsk økonomi for å unngå Hollandsk syke. En annen begrunnelse har vært å overføre kapital til fremtidige generasjoner slik at det ikke bare blir vi og den neste generasjonen som får nyte godt av disse pengene. Den tredje begrunnelsen har vært å kunne dekke økende pensjonsforpliktelser som vil komme fra eldrebølgen. For de to siste begrunnelsene er det grunn til å spørre om ikke dette kvartalsresultatet kunne vært brukt annerledes.

Det blir ikke hyggelig for de neste generasjoner eller fremtidige pensjonister om det ikke ryddes opp i forurensningene som oljevirksomheten og forbruket av fossil lagerenergi har skapt. Et klima med november hele året, her i landet, og det som verre er, må vi gjøre alt for å unngå. Den forrige regjeringen bevilget noen få milliarder til et regnskogfond for å hindre avskoging. Et positivt tiltak som virker. Hvis den nye regjeringen ønsker å utgjøre en forskjell, burde man be Stortinget om å bevilge 100 milliarder til et fond for ny skogplanting. Johan C. Løken, tidligere landbruksminister fra Høyre, argumenterer sterkt for det i boka fra Svarte til Grønne karboner. En massiv gjenoppretting av de europeiske (boreale) skogene, med stort innslag av granskog vil ta vekk mye av det overskytende atmosfæriske karbonet og virke positivt i en ny klimavirkelighet. Kompetansen har vi. Det er bare å be Landbruks og Matdepartementet å sette i gang.

Vi har ansvar for store havområder. Havet surner og blir varmere. Den døde delen av havet øker som følge av Vi har ansvar for store havområder, illustrasjonsfoto: Per Ole Ranberg.oksygenmangel. Her kan det etableres nok et fond på 100 milliarder. Også her har vi mye kompetanse. Erna Solberg ønsket seg en verdiøkning fra fiskerier og havbruk helt opp i 550 milliarder i året, opp fra 40 milliarder, i valgkampen. Da blir et havbruksfond på 100 milliarder en god investering. Alternativet er rasering av hele havbruksnæringen. To hundre milliarder. Enormt mye penger, men fortsatt står det 28 milliarder igjen fra kvartalsresultatet til oljefondet. Nesten et forsvarsbudsjett. Det burde vel være nok til å kjøpe Frihetsstatuen og øya den står på.

 

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Erna Solberg på gårsbesøk

Ernas landbruk

Statsministeren har rett i én ting: Jevnt over går det rimelig godt i norsk landbruk. Men det er ikke bare på grunn av regjeringen, det er vel så mye på tross av regjeringen, skriver Tor Erik Leland.

Jon Georg Dale på Bondetinget

Blues for norsk landbruk

Endring og utvikling, eller endring og avvikling? Det er spørsmålet, ifølge Tor Erik Leland.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere