Ein ung bondes draum

  • Tips en venn om denne siden

Eirik Østebø
Eirik Østebø er 17 år og skal bli bonde. Men då treng han støtte frå politikarane.

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Eg har vakse opp med dyr, og sete i ein traktor dag ut og dag inn frå eg var 2 år. Ja, og til eg var så stor at eg kunne kjøre sjølv. Eg var mest alltid med far i fjoset. Og dei gongene eg leika inne var det med traktorane mine og leikefjoset.

Eg har ofta drøymt om den dagen då eg skal få overta heime, vere sjef på eige bruk. Drøymt om å kunne utvikle garden og utnytta dei ressursane som er på den. Eg har eit ynskje om utvikle mjølkeproduksjonen og betre resultata på den. Ein annan draum som ein ikkje kjem utanom er nye driftsbygningar og nye maskinar.

Dette er det mange norske ungdommar, med ein draum om ei framtid innan landbruk som ynskjer. Me vil gjere vårt for at me kan få norsk mat på bordet. Dette er noko ein ungdom gjer frå sitt indre, og han set stor pris på om han kan få betalt for det han gjer.

Mitt ynskje er å få leva ut denne draumen. Skal det i det heile bli mogleg må eg ha støtte fra politikarane, og eg er heilt avhengig av gode jordbruksoppgjer i tida framover.

Det er mange ungdommar som er i same situasjon og som ynskjer det same. Me er villige til å jobba lange dagar, gjerne 14-18 timar til dagen. Me er villig til å ha lite fri, og stiller gjerne opp på møter og foredrag for å auke kompetansen den tida me har fri. Og me stiller gjerne opp for å hjelpe til heime på gardane.

Dette er det mange norske ungdommar, med ein draum om ei framtid innan landbruk som ynskjer. Me vil gjere vårt for at me kan få norsk mat på bordet. Dette er noko ein ungdom gjer frå sitt indre, og han set stor pris på om han kan få betalt for det han gjer.

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Eg gler meg til å bli bonde, og ser fram til den dagen far seier at eg kan få overta garden heime. Men eg gler meg ikkje over den siste jordbruksmeldinga. Så her må det bli ei endring! Me treng meir positive endringar for alle!

Me treng både små og store gardar , både i distrikta og sentralt!

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Erna Solberg på gårsbesøk

Ernas landbruk

Statsministeren har rett i én ting: Jevnt over går det rimelig godt i norsk landbruk. Men det er ikke bare på grunn av regjeringen, det er vel så mye på tross av regjeringen, skriver Tor Erik Leland.

Jon Georg Dale på Bondetinget

Blues for norsk landbruk

Endring og utvikling, eller endring og avvikling? Det er spørsmålet, ifølge Tor Erik Leland.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere