Bonden er grei å ha, men han skal ikke koste noe

  • Tips en venn om denne siden

Det er gildt med hederlig omtale av egen yrkesgruppe. Jeg finner det likevel betimelig å minne om at storsamfunnet ikke må ta bonden som en selvfølge.

Slå ring om bonden. Han kan bli god å ha også i framtida, illustrasjonsfoto: Øistein Moi.Mens vi nærmest snør inne på sør- og vestlandet, og Trøndelag har vært- og er hjemsøkt av store branner er det en fellesnevner; Uten bonden hadde situasjonen vært enda verre. Hvordan hadde veinettet, ikke minst lokalveinettet og privatveiene sett ut her sør uten et utall bønder med traktor.

I Lærdal berømmet Erna Solberg de lokale redningsmannskaper, bønder og andre frivillige.

I de store branner i Trøndelag nevnes stadig bøndenes innsats enten det er med motorsag eller med traktor og «frauvogner» som lager branngater for å temme flammene.

Det er gildt med hederlig omtale av egen yrkesgruppe. Jeg finner det likevel betimelig å minne om at storsamfunnet ikke må ta bonden som en selvfølge. Bonden trenger inntekt og forutsigelige rammebetingelser . Regjeringsrepresentanters fremstilling av landbruket som ei næring som er utgått på dato sårer og skaper alt annet enn framtidstro. Ei Regjering som sier den legger et generasjonsperspektiv på alt den gjør synes å ha glemt landbruket. I tillegg til usikre framtidsutsikter i form av rammebetingelser, påføres landbruket ekstra skatter og avgifter. Det siste pareres med at folk flest vil ha fordel av disse endringer eller ikke merke dem i det hele.

Slå ring om bonden. Han kan bli god å ha også i framtida.

1 Kommentarer

  • Johs. Haukvik

    Enig med deg :)
    Kanskje det er å tide at vi som forbrukere slutter å løpe matkjedenes ærend som nyttige idioter? "Kjøp 3 betal for 2" (og så kaster vi det vi ikke orket å spise - det var jo så billig..)
    Det er viktigere at vi spiser helsemessig riktig mat enn at den er billig!! Og det har vi faktisk råd til.
    Da får bonden etter hvert også en riktigere pris for sine produkter, og større del av verdiskapingen.

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Erna Solberg på gårsbesøk

Ernas landbruk

Statsministeren har rett i én ting: Jevnt over går det rimelig godt i norsk landbruk. Men det er ikke bare på grunn av regjeringen, det er vel så mye på tross av regjeringen, skriver Tor Erik Leland.

Jon Georg Dale på Bondetinget

Blues for norsk landbruk

Endring og utvikling, eller endring og avvikling? Det er spørsmålet, ifølge Tor Erik Leland.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere