Biogass på nye arenaer

  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag den 25. oktober ble den første fergeturen i verden med biogass som drivstoff, foretatt i Indre Oslofjord.

En ny Nesoddbåt, Prinsen, ble fylt opp med biogass fra Oslo Ege sitt matavfallsanlegg på Romerike. En ny æra for norsk biogass fra matavfall, husdyrgjødsel, avløpsslam og annen biomasse har begynt. 

Biogassferje til Nesodden

120 deltakere var med på turen. Utstillere av teknologi innen samferdsel og landbruk stilte opp med en rekke nye spennende og innovative løsninger. Minorga hadde med seg prøver på biogjødsel i pellets format. Politikere fra regjering og byrådet i Oslo var på plass med foredrag og debattinnlegg. Program Biogass20 ble også presentert. Dette er en plan for utvikling av en omfattende biogassnæring basert på ulike avfallsfraksjoner og gjødsel. Målet for næringen er å utvikle energi fra biogass tilsvarende 1 TWh i 2020 og 5 TWh i 2030. Ambisiøst, men innen rekkevidde. 

Biopellets fra Minorga

På plassen foran fergen stod det linet opp biogassbuss, lastebiler på biogass og mindre varebiler/personbiler. Teknologien er moden og for bønder med tilgang på husdyrgjødsel. Reaktorteknologien er på plass, samarbeidsavtaler med matavfallsanlegg er utviklet, og tilskudd til investeringer gis fra Innovasjon Norge. Det gis tilskudd for alle som får gjødsel gjennom en biogassreaktor, på 60 kr pr. tonn.

Biogassreaktor fra ANTEC

Biogass fra kua kan brukes til strøm og varmeproduksjon, til drivstoff og i det siste er det satt i gang forskning for å utnytte biogass også til protein. Får man til det vil husdyrbruk over hele landet bli viktige deltakere i den nye sirkulære bioøkonomien, og det vil være et viktig klimabidrag fra landbruket.

Vi på Næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, har lenge arbeidet med teknologi og politikk knyttet til en fremtidsrettet biogassproduksjon. Det har tatt tid, men mye er i ferd med å falle på plass. Vi håper at flere av våre medlemmer etter hvert vil benytte muligheten til å levere produksjon av en spennende gass med stort anvendelsesområde. 

Traktor på biogass

Namdalseid Bondelag. Anette Liseter i midten

Jeg vil ikke bli den siste bonden i bygda

Ingen vil bli den siste bonden i bygda. Derfor må vi som bønder ta vare på hverandre, det kollegiale fellesskapet og landbrukspolitikken som gir rom for både de små og de store, skriver Anette Liseter i dette innlegget.

Ammeku

Et privilegium, men ingen hobby

Kalvinger på julaften, våronn i konfirmasjonstiden, og innhøsting hele høstjakta. Vi er der for deg og det er ingen plass vi heller vil være, men ikke gratis, skriver Johan Martin Tovslid om livet som bonde.

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere