Framtidstankar frå framtidsbonden

Publisert 
Av Otto Galtung,

Alle treng mat, minst tre gonger daglig. Kven skal laga den maten, og kvar skal han komma ifrå?

Våre samarbeidspartnere