VERV PÅ SMS!
Send SMS med kodeord BONDE samt teksten "navn" "telefonnummer" samt "vervet av" til 2030. Potensielle medlemmer vil bli kontaktet i løpet av noen virkedager.

Hvorfor skal man egentlig være medlem i Bondelaget? Utover i mandagens episode av Landbrukspodden dreies praten mot dette temaet. Knut Erik Ulltveit, fylkesleder i Agder Bondelag, kan fortelle at de i Agder har opplevd stor suksess ved å sette seg ned og ringe.

– Sånn klarte vi å verve 85 nye medlemmer, tror jeg, sa han.

Suksessformelen ligger i å være godt forberedt og presentere Bondelaget på god og riktig måte. Han trekker spesielt fram det sosiale fellesskapet og muligheten til å påvirke bøndenes rammevilkår, som viktige.

Jo større og sterkere vi blir, jo mer får vi gjennomslag for.

Knut Erik Ulltveit, fylkesleder i Agder Bondelag

– Jeg tror på den framtiden som norsk landbruk står overfor. Med Hurdalsplattformen som utgangspunkt tror jeg mange vil se at et slagkraftig Bondelag blir viktig framover. Jo større og sterkere vi blir, jo mer får vi gjennomslag for. Det er et godt argument i seg selv. Vi kan påvirke og stake ut veien framover, slik at vi får med oss både større og mindre bønder videre. For vi trenger alle, enten du er liten eller stor, sa Ulltveit.

Bodhild Fjelltveit, som er 2. nestleder i Norges Bondelag, er helt enig med Ulltveit. Hun peker på hvordan tilstedeværelsen i hele landet sørger for mer lokal kunnskap og innsikt som politikerne trenger for å ta informerte beslutninger.

– Det som er genialt med Bondelaget er at vi er i aller kriker og kroker i landet. Vi har et lokallag i samtlige kommuner. Det er helt fantastisk, og det er den største styrken vår. Vi er der ute, sa hun, og pekte videre på betydningen av å ha et sosialt felleskap i alle lokallag.

Må ikke være bonde

Du trenger imidlertid ikke å være bonde for å være medlem i Bondelaget. Fjelltveit opplyser om at det er rundt 60 000 medlemmer og at rundt 26 000 av dem er bønder.

– Hvis du heier på norsk matproduksjon og støtter at vi må ha en slagkraftig organisasjon for å oppnå gode rammevilkår for å produsere god og trygg mat, så er det et godt argument for å være med i Bondelaget, slo hun fast.

Vervepremier

Hvis du er medlem og kjenner noen som ennå ikke har meldt seg inn er dette en ypperlig mulighet til å få gode premier.

– Den beste strategien er egentlig å verve medlemmer gjennom hele året. Men vi setter jo inn støtet litt ekstra i november, for da sier vi at medlemskapet er gratis ut året. Og denne måneden får alle som blir vervet en bonde-kaffekopp også, sa Fjelltveit entusiastisk.

Videre kunne hun fortelle at det blir gode premier til det fylkeslaget, lokallaget og den enkeltververen som verver flest nye medlemmer.

 

 

Premiene i år er som følger:

  • Det beste fylkeslaget får en kveld med Bondelagskokken
  • Det beste lokallaget får en Oslo-tur med overnatting, omvisning på Landbrukets hus og middag
  • Den beste enkeltververen blir invitert til Norges Bondelags årsmøte og et hørselvern av typen Peltor (verdi 6 300 kr)

Hørselvernet er også signert av Bjørn Gimming, med gullfarge.

– Det er jo som å få en gave fra Oven, sa Fjelltveit bestemt, til god latter fra de andre.

Hva mener medlemmene?

For noen uker siden arrangerte Bondelaget konferanse, og i den forbindelse var Landbrukspodden ute på gangen for å høre om hvilke fordeler deltakerne opplevde som medlemmer. 

– Det er å få være en del av et stort fellesskap. Det tenker jeg er viktig for å få innflytelse, spesielt politisk, men også innad i Bondelaget for å få frem de behovene man selv opplever lokalt, sa Ola Kure Skinnes fra Buskerud Bondelag, som pekte på gode forsikringer som en super medlemsfordel.

– Man er mye sterkere sammen. Det å ha et helt lag i ryggen og å være en del av det, det er så viktig, sa Hanne Grøtte Mosleth fra Soknedal Bondelag.

– Jeg ønsker å være en del av det fellesskapet som Bondelaget er. Bondelaget er fagforeninga til norske bønder. Hvis vi skal bli hørt og få frem synspunktene må vi stå sammen som et lag og i felles front mot det store samfunnet for øvrig. Det er viktig. Den beste medlemsfordelen er å ha tilgang på fagkompetanse og folk som hjelper deg ved behov. Hvis uhellet er ute så er Bondelaget veldig viktig å ha i ryggen, sa Erlend Fiskum fra Trøndelag Bondelag.

– Det er rett og slett min fagorganisasjon. Et sterkt Bondelag viser at vi har slagkraft, poengterte Geir Lohn fra Innlandet Bondelag.