Ønsker du å melde deg ut, må du sende skriftlig utmelding per post eller via e-post medlem@bondelaget.no