Som medlem blir du lagt inn i det lokallaget som er nærmest der du bor, men du står fritt til å velge hvilket lokallag du vil være medlem av. Ta kontakt med medlemssenteret på telefon 22054502 eller via e-post medlem@bondelaget.no