Medlemskapet følger kalenderåret, og gjelder fra 1. januar til 31. desember. Kontingentkravet kommer i januar/februar med forfall 1. mars.