I Norges Bondelag har vi følgende medlemstyper:

Bruksmedlem: Den aktive bonden eller grunneieren. Personer som har produksjonsinntekter
eller eierinteresser i landbruket.

Personlig medlem: Har et hjerte for norsk landbruk og matproduksjon, men har ikke produksjonsinntekter eller eierinteresser.

Husstandsmedlem: Ektefelle, samboer, barn eller andre i samme husstand kan knyttes til medlemstypene over. Det kan kun knyttes ett husstandsmedlem til hvert ordinært medlem.

Selskap: Landbruksrelaterte selskap, samdrifter og selskap innenfor for eksempel bygdeturisme og gardsmat, er medlemmer i Bondelagets Servicekontor AS.