Ja, melder du adresseendring hos oss vil dette også gjelde Bondebladet. Bondebladet kan dessverre ikke sendes til adresser utenfor Norge.