Norges Bondelag og Landkreditt Forsikring har gode avtaler og markedets beste kollektive personforsikringer. Dette sikrer Bondelagets medlemmer enda bedre forsikringsavtaler og personlig rådgivning.

For mer infomasjon om produktene og pristilbud, se Landkreditt Forsikring.

Tlf: 22 05 46 00 (kl 08.00-15.30 man-fre). Epost: post@bondelagsforsikring.no