For å ta i bruk medlemsfordelene i Landkreditt Bank, se medlemssidene hos landkredittbank.no

Landkreditt Bank nås på telefon 23 00 05 00 og e-post bondelaget@landkreditt.no