Ja, ved innbetaling må oppgitt beløp og KID-nr oppgis. Dette gjelder også i husstander der ett medlem betaler kontingent for flere medlemmer. Ved bruk av KID-nummer blir betalingen behandlet elektronisk og lest inn i medlemssystemet de første virkedagene etter betaling.