Bruksmedlemmer betaler i tillegg til personlig kontingent også kontingent til Bondelagets Servicekontor AS. Bruksopplysninger blir oppgitt ved innmelding. Areal- og husdyrtall fra søknad om produksjonstilskudd hos Landbruksdirektoratet brukes også som grunnlag for areal- og produksjonsavhengig kontingent. Her kan du beregne din kontingent. 

Dersom kontingentgrunnlaget på fakturaen ikke stemmer, må du kontakte medlemssenteret tlf 22 05 45 02 eller epost medlem@bondelaget.no Du vil deretter motta ny giro med riktig kontingentgrunnlag.