Bruksmedlemmer betaler i tillegg til personlig kontingent også kontingent til Bondelagets Servicekontor AS. Bruksopplysninger blir oppgitt ved innmelding. Areal- og husdyrtall fra søknad om produksjonstilskudd hos Landbruksdirektoratet brukes også som grunnlag for areal- og produksjonsavhengig kontingent. Her kan du beregne din kontingent. 

Dersom kontingentgrunnlaget på fakturaen ikke stemmer, kan du melde fra om dette her 

Du kan også kontakte medlemssenteret tlf 22 05 45 02 og epost medlem@bondelaget.no Du vil deretter motta ny giro med riktig kontingentgrunnlag.