Vi tilbakebetaler automatisk for mye innbetalt kontingent til kontonummeret kontingenten ble betalt fra. Kontakt medlemssenteret på tlf 22 05 45 02 eller epost medlem@bondelaget.no hvis du har spørsmål.