Du kan endre bruksopplysninger her.

Ta eventuelt kontakt med medlemssenteret på telefon 22 05 45 02, eller via e-post medlem@bondelaget.no Du vil motta ny faktura med riktig kontingentgrunnlag i posten i løpet av 1 – 2 uker.